2023 års planeringskonferens i samband med höstårsmötet