Paragolfkommittén

Kommitténs uppgift är att utveckla golf för och att förbättra klubbarnas kunskaper om golf för funktionsnedsatta, så att fler anläggningar handikappanpassas. Sprida kunskap om stipendier och bidrag för aktiva och ledare inom handikappidrotten.

Riktlinjer och övergripande uppdrag 2024

 • Utveckla golf för funktionsnedsatta i distriktet.
 • Öka andelen flickor/kvinnor som deltar i Paragolfaktiviteter.
 • Förbättra klubbarnas kunskaper om golf för funktionsnedsatta och att fler anläggningar anpassas för målgruppen.
 • Informera om hur man söker stipendier och bidrag inom Paragolfen.
 • Bidra till ökat intresse för Paragolf hos distriktets klubbar.

Mål 2024

 • Öka deltagandet i Västtouren och Folksam Para Golf.
 • Engagera fler klubbar för att jobba med Paragolf.
 • Verka för minst 2 ”prova på dagar” inom distriktet inklusive aktivitet för patienter på SÄS rehabilitering.
 • Arrangera gemensamma träningar inom distriktet samt någon Indoor aktivitet för paragolfarna i distriktet.
 • Etablera kontakt med idrottsutvecklare inom SGF samt RF-Sisu för avstämning av bidrag med mera.
 • Arrangera dagläger för Paragolfare i Halmstad.
 • Arrangera studiebesök vid svenskt LET eller DP World Tour-tävling.
 • Verka för att Paragolfare inom VGF:s klubbar även 2024 får tillgång till det greenfeesamarbete som gällt för 2023 inom VGF.

Ordförande

Agneta Johansson, Borås GK
Tel: 0709-265 793
E-post: agneta.johansson@rfsisu.se

Ledamot

Bengt Brandt, Marks GK
Tel: 0763-936 566

E-post: bengtbrandt1@hotmail.com

Ledamot

Krister Andersson, Borås GK
Tel: 0702-680 410

E-post: krister@golfstoreboras.se

Visste du att…?

SGF:s paragolfgrupp erbjuder även klubbesök som extra stöd för dig som vill starta upp eller utveckla en redan befintlig paragolfverksamhet.
Vi hjälper er att komma igång och skräddarsy en verksamhet som passar er klubb eller anläggning. Kontakta ulrika.jorsell@golf.se för att boka ett besök.