Juridiska kommittén Väst

Juridiska kommittén Väst ansvarar för att bestraffningsärenden handläggs enligt av SGF juridiska nämnd överlämnade direktiv.

  • Vi upprätthåller en hög kompetens för att med stor skicklighet kunna handlägga de till kommittén inkomna ärenden, som framför allt avser handläggning av ärenden med stöd av Riksidrottsförbundets stadgar.

  • Vi ska bistå distriktets klubbar och enskilda medlemmar med råd och anvisningar som rör bestraffnings-frågor och andra inom golfen förekommande frågor av juridisk art.

  • Vi ska verka för ökad kunskap hos distriktets klubbar avseende frågor som rör Riksidrottsförbundets stadgar.

Representanter för VGDF

Ledamot

Henrik Gallus, Lidköpings GK

E-post: henrik.gallus@afyra.se

Ingrid Johansson Murisoja, Ale GK

Ledamot

E-post: ingrid.j.murisoja@telia.com

Visste du att…?

Ordförande Björn Ekblom är inte bara golfspelare och regelexpert han är också fågelexpert. Björn har identifierat 94 olika fågelarter på sin hemmabana. Den mest märkvärdiga är en nordamerikansk Brudand som hade kommit fel, till skillnad från de häckande Kungsfiskarna.