SGF:s Rådgivare

SGF:s nya rådgivning 2024

Rådgivarnas uppdrag är att stötta golfklubbarna i förändrings- och utvecklingsarbete, vara ett stöd för att hantera klubbarnas utmaningar.

Tre leveranser som stöttar klubbens vardag och utveckling

  • Direkt klubbstöd som sker lokalt. Stöd och rådgivning i den dagliga verksamheten och processledning i klubbens frågor över längre tid.
  • Stöd i demokratiprocessen som sker regionalt.  Underlätta samverkan mellan Golfdistrikt, RF-SISU och yrkesorganisationerna, för att vässa stödet till golfklubb.
  • Utbildning och kompetensförsörjning som sker nationellt och regionalt. Samlar upp behov och skapar utbildningsmöjligheter för klubbens anställda och ideella

Till distriktet och vår 27 klubbar har vi 2 rådgivare.

Peter Edman, med frågor inom bana och anläggning, hållbarhet och strategiska
gröna frågor.

Peter Brattberg, med frågor om verksamhet och styrning samt demokratifrågor.

Områden som kan vara aktuella:

  • Banutveckling/banskötsel/miljöarbete/hållbarhet
  • Ekonomi
  • Verksamhet och ledarskap
  • Idrottsstrategi
  • Utbildning för klubbens medarbetare
  • Hjälp att dra största möjliga nytta av SGFs stödverktyg (ex. Players first och GIT)

De centrala rådgivarna i Idrottens hus är sakkunniga inom juridik, skatteregler, försäkring, medlemsskap och associering, bestraffningsärenden samt opinionsbildning.

Rådgivare för ban- och anläggning

Peter Edman, SGF

Tel: 0702-665 686

E-post: peter.edman@golf.se

Rådgivare för verksamhet och styrning

Peter Brattberg

E-post: peter.brattberg@golf.se