SGF:s Rådgivare och Bankonsulent

Utveckla din klubb eller anläggning med hjälp av distriktets SGFs rådgivare och bankonsulent.

Till distriktet och vår 27 klubbar har vi fyra rådgivare,
Stefan Janson, klubbrådgivare, Claes Björklund klubbrådgivare,
Peter Edman Bankonsulent och Peter Brattberg Idrottsrådgivare.

Rådgivarnas uppdrag är att stötta golfklubbarna i förändrings- och utvecklingsarbete, vara ett stöd för att hantera klubbarnas utmaningar.

Områden som kan vara aktuella:

  • Banutveckling/banskötsel/miljöarbete
  • Ekonomi
  • Verksamhet och ledarskap
  • Idrottsstrategi
  • Utbildning för klubbens medarbetare
  • Hjälp att dra största möjliga nytta av SGFs stödverktyg (ex. Players first och GIT)

De centrala rådgivarna i Idrottens hus är sakkunniga inom juridik, skatteregler, försäkring, medlemsskap och associering, bestraffningsärenden samt opinionsbildning.

Bankonsulent

Peter Edman, SGF

Tel: 0702-665 686

E-post: peter.edman@golf.se

Klubbrådgivare

Stefan Janson

E-post: stefan.janson@golf.se

Idrottsrådgivare

Peter Brattberg

E-post: peter.brattberg@golf.se

Klubbrådgivare

Claes Björklund
Tel: 0708-584 282

E-post: claes.bjorklund@golf.se