Bankommittén

Vi bistår klubbarna med råd i ban- och anläggningsfrågor, var vid bansäkerhet och ekologisk banskötsel prioriteras. Att verka för att klubbarna i distriktet arbetar i enlighet med SGF:s intentioner i miljöfrågor är också en prioriterad uppgift.

Vi vill verka för att distriktets klubbar sköter sina banor med god hänsyn till natur och miljö. Före 2024 ska minst 10 av distriktets klubbar genomgått GEO-utbildning. Vi vill verka för att distriktets banor uppfyller rimliga säkerhetskrav.
Vi vill verka för att distriktets banor är rätt markerade ur säkerhets- och regelsynpunkt.

Vi erbjuder i samverkan med SGFs bankonsulent ca två ERFA träffar om året och ett antal utbildningar och informationsträffar bland annat:

  • Grundkurs för banarbete för distriktets klubbar
  • Bättre spelupplevelse
  • GIS-analys
  • GEO-utbildning
  • Utbildningar efter behov, ex. motorsåg m.fl.

Ordförande

Jan Lindher, Billingens GK

Tel: 0708-268 354

E-post: janlindher@hotmail.com

Ledamot

Karin Månsson
Tel: 0736-353 743
E-post: karin.forshall@hotmail.com

Ledamot

Thomas Högberg, Ulricehamns GK
Tel: 0702-275 016
E-post: tomas@bogekkompetens.se

Ledamot

Magnus Fridén, Bredareds GK
Tel: 0709-69 71 64
E-post : magnus.friden@bredaredsgk.se

Ledamot

Roger Ahlgren, SGA

Tel: 0738-404 4540
E-post: roger.ahlgren@marksgk.se

Adjungerad

Peter Edman, SGF

Tel: 0702-665 686

E-post: peter.edman@golf.se

Visste du att…?

GEO OnCourse Sverige är den moderna ersättaren till SGF:s miljödiplom. Ett kostnadsfritt digitalt verktyg som gör det enklare att jobba med hållbar utveckling. Klubben får hjälp med praktisk vägledning och verktyg för att dokumentera, förbättra och marknadsföra.