Introkort

Genom en särskild överenskommelse inom VGF distriktet medges 1 till max 3 speltillfällen per år (beroende på vilket introkort som är utdelat) och klubb vid besök på de klubbar anslutna till överenskommelsen.  

Du skall i förväg kontakta den klubb du önskar besöka, för att ta reda på vilka regler som gäller för gästspel, och om du har möjlighet att få spela.

När du kommer till klubben kontaktar du personalen, presenterar dig med ditt golf-ID.

Introduktionskortet är laddat i din profil i GIT.

Kortet är ett introduktionskort, som inom Västergötland används för att identifiera innehavaren som en god vän och viktig medarbetare i golfrörelsen.

Kortet gäller inte vid tävling

Västergötlands GDF

VGF Introduktionskort finns i fyra olika utföranden.
När du söker i GIT på person står det antingen; 1. VGF Intro 2. VGF Intro klubb 3. VGF Intro DD 4. VGF Intro DM segrare

1. VGF Intro är ett förtjänstkort som erhålls vid tilldelande av VGF silver- och guldmärke. Här gäller spel på klubb inom Västergötland högst tre gånger per år. Gäller i 10 år.

2. VGF Intro klubb är ett introduktionskort som tilldelas upp till 15 personer i klubben. Här gäller spel på klubb inom distriktet högst en gång per år. Gäller från 1 maj och ett år framåt.

3. VGF Intro DD är ett introduktionskort som tilldelas samtliga golfdomare. Här gäller spel på klubb inom distriktet högst tre gånger per år. Gäller så länge domaruppdrag utövas.

4. VGF Intro DM segrare. Alla individuella DM-segrare erhåller ett VGF Introkort. Här gäller spel på klubb inom distriktet högst en gång per år. Kortet gäller från 1 maj året efter tävlingen och ett år framåt.