Om oss

Vi samordnar och förmedlar klubbarnas, SGF:s och samhällets uppfattning om golfbanors estetisk och miljö.

Vision

Sveriges bästa golf för alla.
Detta innebär att:

 • Distriktets golfklubbar ska kunna bedriva attraktiv verksamhet med ekonomi i balans.
 • Golfen ska bidra till inkludering, mångfald, jämställdhet, hälsa och friskvård.
 • Golfen ska vara en hållbar idrott med stor samhällsnytta.
 • Vi skall vara Sveriges bästa distriktsorganisation för att skapa mervärden för våra
  medlemmar.

Verksamhetsinriktning

VGF skall på medlemmarnas uppdrag utveckla golfidrotten och ge service.
Detta innebär att vi skall:

 • Driva verksamheten med en sund ekonomi och rimligt risktagande över tiden.
 • Löpande identifiera och analysera behov och prioriteringar för klubb och golfspelare, för att kunna erbjuda rätt tjänster och service.
 • Ha en elitutveckling från individ/klubb via distriktslag till landslag.
 • Tidigt möta barn och ungdomar på deras arenor och visa på golfen som en attraktiv, rolig och utvecklande idrott, inte minst väcka intresse för golfen hos ”nya svenskar”.
 • Hjälpa klubbarna att lättare nå ut till skolorna.
 • För allmänhet och samhälle visa på golfens fördelar som elit- och breddidrott, samt friskvård.
 • Arbeta för golfanläggningar med hög standard, som garanterar ett hållbart nyttjande av naturresurser samt bidrar till en hälsosam miljö.

Värdegrund

För golfens bästa, i tidens anda
Detta innebär:

 • Glädje och gemenskap
 • Demokrati och delaktighet
 • Inkludering
 • Rent spel

VGF ska arbeta för att…

 • … i allt väsentligt stödja SGF vision och verksamhetsinriktning.
 • … golfspel utövas enligt golfens regelverk för golfens bästa, i golfens anda och i
  samklang med god etik och moral.
 • … golfen är jämställd och öppen för alla, oavsett kön, ålder, nationalitet, eller
  funktionshinder.
 • … golfen är fri från våld, droger och doping.
 • … golfen är friskvård utan motstycke.
 • … golfen liksom idrotten i övrigt är en viktig del av samhället.
 • … golfen som idrott och friskvård görs känd bland beslutsfattare lokalt och
  regionalt.
 • … tillsammans med klubbarna marknadsföra golfen i Västergötland.
 • … tillsammans med klubbarna satsa på rekrytering och utbildning av ungdomar.