Juniorträningsdag den 24 februari på Loft i Skövde för dig som är 10 - 16 år, både killar och tjejer med max 36 i hcp

Valberedning

Föreningens valberedning är tillsammans med styrelsen och revisorerna de viktigaste organen för att verksamheten ska fungera. En väl fungerande valberedning skapar förutsättningar för att styrelsen har rätt kompetens för att driva och lösa de uppgifter och mål som är beslutade vid årsmötet.

Valberedningens ordförande

Dan-Sverker Ohlsson
Tel: 0708-715 726
E-post: ds@dso.se

Ledamot

Lena Larsson, Skövde GK

Tel: 0738-008 331
E-post: golflena51@gmail.com

Ledamot

Maria Blomqvist, Borås GK
Tel:
E-post: