MINICAMP på Mariestads Golfklubb 4-5 maj för dig som är 12-16 år, tjejer och killar med max 36 i hcp.

Damkommittén

Vi jobbar för att utveckla tävlingsidrotten golf för damer i alla åldrar. Vi ska ha en god kontakt med all klubbars damkommittéer. Vi vill medverka till att sprida goda exempel
på dam verksamheter för att utveckla och skapa rolig golf och hög trivsel i klubbarna.

Du är välkommen att höra av dig till någon i VGFs damkommitté om du har frågor, funderingar eller förslag på verksamheter eller aktiviteter.

  • Vi ska verka för att fler damer inom golfen blir aktiva spelare och ledare.

  • Vi ansvarar för genomförandet av Ladies Tour tävlingarna och damkommitténs del av VGFs Planeringskonferens.

  • Vi arrangerar Västgötaträffen under våren för samtliga VGF-klubbars damordförande.

  • Vi verkar för att varje golfklubb i VGF har en damkommitté och vid behov kan vi vara en länk mellan damkommittéerna i distriktet.

  • Vi arrangerar en vår- och en höst konferens för klubbarnas damordförande och 1 ledamot i klubbarnas damkommittéer, alltid med aktuella damgolf frågor.

Ordförande

Lena Karlsson, Ekarnas GK
Tel: 072-245 76 10

E-post: lena91karlsson@gmail.com

Ledamot

Barbro Modin, Alingsås GK

E-post: modinbarbro@gmail.com

Ledamot

Eva Hallagård, Ulricehamns GK

E-post: eva.hallagard@gmail.com

Ledamot

Tiina Jinesjö, Vårgårda GK

E-post: kristina.jinesjo@funktionsstod.
goteborg.se

Ledamot

Camilla Melcker, Falköpings GK

E-post: camillamelcker@hotmail.se

Visste du att…?

Vi var 5 994 damer i hela distriktet 2023 jämfört med 2022 då vi var 6917 damer.