Revisorer

Föreningens revisorer är tillsammans med styrelsen och valberedningen de viktigaste organen för att verksamheten ska fungera.

Revisor

Peter Fritzon
Tel: 0705-544 374
E-post: peter.fritte@gmail.com

Revisor

Ingemar Kask
Tel: 0763-733 106
E-post: ingemar.kask@gmail.com