Stadgar

På Billingens GK söndagen den 8 november 1970 bildades Västergötlands Golfförbund på initiativs av Golfombudsmannen i Västergötland, Lennart Pettersson, med distriktets 10 klubbar som medlemmar.

Idag är vi 27 medlemsklubbar i distriktet och nära 27 000 medlemmar.

VGF Stadgar reviderades 2023-03-27