Utbildningar

Här hittar du utbildningar som VGF erbjuder till bland annat klubbarnas personal men också funktionärer som tävlingsledare och ungdomsledare. Vi har också erfarenhetsträffar och andra möten för kunskapsutbyte och information för banpersonal i samverkan med vår banrådgivare/konsulent från SGF.