DM 2023

I samband med seriespelets final kommer 2023 års Distriktsmästerskapets alla
åldersklasser att arrangeras för H 70 och H 75 den 30 augusti, för H 25 till H 60
den 2 september, D 25 till D 70 också den 2 september. H80 den 30 augusti.

D 25 och D 50 – Falköpings GK
D 60 och D 70 – Ekarnas GK
H 25 – Onsjö GK
H 40 – Läckö GK
H 50 – Ulricehamns GK
H 60 – Kobergs GK
H 70 och H 75 – Herrljunga GK
H 80 – Vara- Bjertorp GK

Det krävs minst 4 startande i respektive klass för att DM ska kunna genomföras.
Anmälan via Min Golf
Anmälningsavgiften 100kr

DM spelas naturligtvis för äran men vinnarna hedras också med en DM-plakett samt glas med VGFs emblem på. Dessutom får varje vinnare VGF:s introduktionskort nästkommande spelsäsong.

Lena Larsson DM vinnare i D70 2023

Riktlinjer för DM inom VGF 2023

Grunder DM

KlassTeeAntal hålMax handicapStartavgift SEK
H25Vit18100
H40Gul18100
H50Gul18100
H60Gul18100
H70Blå18100
H75Röd18100
H80Röd18100
D25Röd18100
D50Röd18100
D60Röd18100
D70Röd18100

I de fall då banan saknar vit tee (eller likvärdigt, hektometer) spelas klasserna från gul tee. H70 spelar från blå tee, saknas blå tee spelas klassen från gul tee. Banan sätts upp på ordinarie sätt. ”Lagom” flaggplacering och banlängd.
Inga handicapgränser tillämpas i åldersklasserna.

Max 120 startande per tävlingsplats, vid överanmälan sker bortlottning enligt hcp principen. Inget fritt inspel.
Anmälan skall lämnas till arrangerande klubb. Startavgiften tillfaller arrangerande klubb.

Rätt att deltaga i DM
I DM kan RF:s mästerskapstecken enbart vinnas av spelare som har sin hemmaklubb i distriktet eller är medlem i en klubb som tillhör distriktet. Deltagare från A1 klubbar (KnistadG &CC, Ribbingsfors Golf & Kultur) får delta, men tävlar inte om mästerskapet och kan ej heller erhålla VGF Introduktionskort. Se Spel- och tävlingshandboken från 2020 pkt 1.5.5.

Priser och deltagare

Alla individuella segrare erhåller ett VGF introduktionskort. Kortet gäller från 1 maj och ett år framåt.
Vinnaren av VGF introduktionskort måste vara medlem i en Västergötlands klubb det året som kortet utnyttjas.

Övriga priser

Antal deltagareSegrare2:a plats3dje:plats
4-7VGF Introkort, Plakett, 1 Glas
8-14VGF Introkort, Plakett,2 Glas1 Glas
15-21VGF Introkort, Plakett, 2 Glas2 Glas
22 eller flerVGF Introkort, Plakett, 2 Glas2 Glas1 Glas

Vid färre än 4 deltagare genomförs ej DM och inga priser delas ut.
Introduktionskortet kan ej erhållas till vinnaren om inte klubben är med i VGFs introduktionskort samarbete.

Spelform

Slagtävling för ålderskategorier, D25, D50, samt H25, H40, H50, H60 i DM, övriga ålderskategorier spelar slaggolf.

Särspel

Vid lika resultat tillämpas särspel om förstaplatsen. Särspel sker hål för hål tills en segrare är utsedd. Arrangerande klubb beslutar om vilka hål som skall användas för särspel.

Startlistor och resultat

Startlistor och resultat presenteras på VGF hemsida. De lag som kom trea respektive tvåa i serien startar först, sist startar gruppettorna bland finallagen, övriga deltagare i DM startar efter finallagen, i respektive ålderskategorier.

Slagtävling för ålderskategorier, D25/D50/H25/40/50/60 i DM, övriga ålderskategorier spelar slaggolf. Rekommenderad starttid kl. 09.00, 10 minuter start och tre bollar.

Arrangerande klubb svarar för att skicka in resultatlistor till kansliet@vgdf.se Underlaget skall vara elektroniskt (uttaget från GIT).
Restaurang, se riktlinjer för seriespel 2023.

Avbrott i spelet

Avbrott i spelet – tävlingen kan inte fullföljas, annullering eller avkortning. Om en rond inte hinner färdigspelas och det är omöjligt att senarelägga spelet till samma dag eller påföljande dag, måste hela den påbörjade ronden annulleras. Har inte spelet påbörjats kan tävlingsledningen före första start i den aktuella ronden besluta att avkorta denna med ett visst antal hål.

Under mycket speciella omständigheter kan en tävlingsledning, före första start i en 18-hålsrond, fastställa att den spelas som två 9-hålsronder under samma dag. Observera att detta är möjligt endast om första ronden avslutas efter 9 spelade hål och scorekortshantering genomförs innan omstart kan ske. Det är alltså inte tillåtet att spelarna fortsätter spelet direkt efter 9 spelade hål utan att först ha passerat scoringarea och där kontrollerat, signerat och lämnat in scorekortet. Först därefter kan nytt scorekort delas ut för fortsatt spel. Det är således inte tillåtet att i efterhand fatta beslut om avkortning av rond, till exempel då regn förorsakat avbrott i spelet.

Avståndsmätare

Under DM är det tillåtet att, under fastställd rond, använda sig av avståndsmätare. Detta gäller även om arrangerande klubbs Lokala Regler inte tillåter avståndsmätare.

Avståndsmätare (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka han/hennes spel (t ex lutning, vindstyrka, temperatur, osv), bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilken plikten är diskvalifikation.
Anm 1. Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade).

Anm 2. Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas för avståndsmätning endast under förutsättning att applikationen endast mäter avstånd och den multifunktionella apparaten inte innehåller funktioner som kan mäta vindhastighet, temperatur och/eller ge klubbrekommendationer, oavsett om de används eller inte. Övriga funktioner som kan hjälpa spelaren i hans/hennes spel får finnas bara de inte används.
Plikt mot denna regel är diskvalifikation.