VGDF styrelse

VGF är en ideell förening, och distriktets beslutande organ. Distriktet har 27 medlemsklubbar. Styrelsen ska leda distriktets verksamhet i enlighet med stadgar och årsmötesbeslut. VGF representerar också klubbarna gentemot SGF och upprätthåller de för golfen gemensamma regelverken.

Ordförande

Anders Ericsson, Hörlycke GK
Tel: 0721-606 703
E-post: anders.ericsson@skanska.se

Ledamot

Lena Karlsson
Tel: 0722-457 610
E-post: lena91karlsson@gmail.com

Ledamot

Christer Karlsson, Skövde GK
Tel: 0709-566 171
Epost: christer.karlsson@skovde.se

Ledamot

Mikael Andersson, Hulta–Bollebygd
Tel: 0709-802 702
Epost: mikael.j.andesson@postnord.com

Ledamot, vice ordförande & kassör

Per Tenning, Skövde GK
Tel: 0705-855 178
E-post: per@pindaros.se

Ledamot

Magnus Fridén, Bredareds GK
Tel: 0709-697 164
E-post : magnus.friden@bredaredsgk.se

Adjungerad

Margareta Hillerström
Tel: 0735-221 319
Epost: kansliet@vgdf.se