Seriespel 2024

Alla lag och individuella resultat finnas i GIT, på VGFs hemsida finns endast tabellerna.

Nedan finns en  mall för att anmälan lag till seriespelsmatch och för resultatrapporteringen som alltid är brutto. Om det saknas 1 eller flera spelare så skriv vakant och fyll i +10 slag för sämsta score.  När det gäller lagtävling så är det viktigt att rätt antal spelare och score är inmatat i GIT.

Har ni frågor om hur ni lägger upp lagtävling kontakta Mikael J Andersson,
mikael.j.andersson@postnord.com