Kallelse till årsmöte i Västergötlands Golfförbund 25 nov 2023