Höstårsmöte 25 november 2023

Övrigt

Kallelse till årsmöte i Västergötlands Golfförbund

Samtliga medlemsklubbar är kallade till höstårsmöte lördagen den 25 november kl 14:15

I kallelsen kan du se programmet för dagen.
Du hittar kallelsen här.