Höstårsmöte 26 november

Möte

Kallelse till årsmöte i Västergötlands Golfförbund
Västergötlands Golfförbund kallar samtliga medlemsklubbar till Höstårsmöte lördagen den 26 november kl 14:15.

Plats: Vara Folkhögskola
När: Välkomna och var med redan från 09:00 och start med kaffe & macka.
Program: Helén Arnoldsson SGF, kommer och prata om Nya GIT.
Marja Nordin Länsstyrelsen för VG regionen, informerar om projektet
Biologisk mångfald på vår golfbanor.

Därefter startar planeringskonferensen för ordförande/klubbchefs gruppen, damkommittén och tävlingskommittén.

Lunch från 12:15
Årsmötet startar 14:15

Varje klubb har en röst men äger rätt att representera med två ombud. För deltagande i beslut skall klubben vara röstberättigad enligt Svenska Golfförbundets senaste röstlängd.

Förslag till ärende att behandlas vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan mötet. Rätt att inge förslag har röstberättigad klubb och röstberättigade klubbmedlemmar. Förslag från enskild medlem skall insändas genom respektive klubb tillsammans med klubbens yttrande.

Handlingar översänds till varje klubb senast 14 dagar innan mötet.

Välkommen med Anmälan senast den 14 november till kansliet@vgdf.se.
Ange namn på deltagare och klubb.

Välkommen på höstårsmöte!