Tävlingsinformation till arrangerande klubb

Till tävlingsansvarig för Ladies Tour 2024

Ladies Tour 2024 kommer att spelas på er klubb i år.  Vi ser fram emot att få spela hos er. För att allt skall fungera så bra som möjlig kommer här information.

  • Vi bifogar Tävlingsreglerna för Ladies Tour 2024.
  • Vi bifogar förslag till inbjudan för Ladies Tour som ni arrangerande klubb skickar till distriktets klubbar senast tre veckor innan tävlingsdag.
  • VGF fakturerar er i efterhand 80 kr/spelare. 
  • Intäkterna från tävlingsgreenfee tillfaller arrangerande klubb. 

Klasser
Flytande klassindelning. A, B och C klass. Deltagarna fördelas jämnt på tre klasser efter antal anmälda HCP 0-54. Spelare med lika antal tilldelade slag (spelhcp) placeras i samma klass.

Närmast hål
Närmast hål-tävling i varje klass.
Arrangerande klubb väljer ett lämpligt korthål, gärna de 9 första hålen. Placera ut skyltar för respektive klass.

Prisbord
VGF:s damkommitté ansvarar för priser och prisutdelning som sker efter varje klass, förutom sista tävlingen då vi har gemensam prisutdelning.

Resultat
Scoreinmatning och utskrift av resultat ansvarar arrangerande klubb för. Bör helst samma dag, skickas via E-post till camillamelcker@hotmail.se och till kansliet@vgdf.se

Har ni några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta damordförande Lena Kalsson tel: 0722-457 610, E-post: lena91karlsson@gmail.com