Utbildningar för personal på
Bana & Anläggning

Här presenterar vi våra utbildningar. För varje utbildning finns en beskrivning av innehållet, målgruppen,
tid och plats, kursavgifter samt kursledare. Anmälan ska ske till kansliet@vgdf.se om inget annat uppges.

Introduktionskurs för ny- och säsongsanställda
som ska jobba på golfbana säsongen 2024

Målgrupp: För ny- eller säsongsanställda som sakna eller har begränsad erfarenhet av att jobba
på golfbana.

Program: Kursen syftar till att ge oerfaren banpersonal en grundläggande information om
golfbanan och de olika moment och aktiviteter som ingår i skötseln av banan.
Områden som berörs är:
– Säkerhet och uppförande på banan.
– Grundläggande information om olika skötselmoment, gödsling, bevattning och maskiner mm.

Plats: Falköping GK

Datum: 22 april

Tid: 09:00 – 15:00

Kostnad: Kursen är kostnadsfri. VGF bjuder på lunch och fika.

Kursledare: Peter Edman, bankonsulent SGF

Anmälan: Till peter.edman@golf.se senast den 18 april

För mer information kontakta Peter Edman 0702-665 686 E-post: peter.edman@golf.se

Välkomna!
___________________________________________________________________________________________________

Heta Arbeten (ingen kurs planerad för 2024)

Meddela VGF om ni har behovet av utbildningen.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att personer som utför brandfarliga Heta Arbeten
är utbildade och har certifikat.

Målgrupp: För personal som arbetar med svetsning, skärning, lödning, varmluftpistol eller sliprodell,
alltså Heta Arbeten och som medför uppvärmning eller gnistbildning.

Program: Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkrings-
bolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats samt praktik.

Plats: Återkommer

Datum: Återkommer

Tid: 08:30 — 14:30

Kostnad: Kursen kostar 1,500kr, VFG subventionerar 50% av kurskostnaden.
Vi bjuder på lunch och fika.

Kursledare: Stefan Johansson, Räddningstjänsten Falköping

Anmälan: Sista anmälningsdatumet är den 17 november. Ange namn, klubb samt din mailadress till
kansliet@vgdf.se

För att kursen ska genomföras behövs det minst 8 st deltagare.

Glöm inte att se över så personalen har gillt certifikat!

______________________________________________________________________________________________________

Motorsåg

För teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna använda
motorsåg på ett säkert sätt.

Målgrupp: För personal som arbetar med kapning, fällning och kvistning av träd.

Program: Utbildningen omfattar kunskaper för att klara ett säkert arbete med motorsåg
vid enklare kapningsarbeten, trädfällning, kännedom om hur man hanterar fastfällda träd.
Allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhetsutrustning samt
grundläggande arbetsteknik.

Plats: Återkommer med plats

Datum: Vecka XX återkommer med datum.

Tid: 09:00 – 15:00

Kostnad: Kursen kostar 1 700kr exkl moms, VFG subventionerar drygt XX% av kurskostnaden.
Vi bjuder på lunch och fika.

Kursledare:

Anmälan: Sista anmälningsdatumet är den XX november. Ange namn, klubb samt din mailadress
till kansliet@vgdf.se

______________________________________________________________________________________________________