Inbjudan till träff för bankommittéansvariga på klubbarna inom VGF

Vi bjuder in till nystart när det gäller träffar för bankommittéer på distriktets klubbar. Vi tror
att det finns ett intresse från klubbarna, och vi startar upp nu i januari.

Vi hoppas att regelbundna, gemensamma träffar kan ge stöd och inspiration till banornas bankommittéer. Vi får möjlighet att delge erfarenheter och diskutera aktuella frågor, vilket är speciellt viktigt nu inför 2023. De ökande kostnaderna för banans skötsel är en fråga som diskuteras på alla klubbar just nu. Alla på klubben som är delaktiga i bankommitté eller liknande är välkomna!

Plats: Vara Folkhögskola

Datum: Torsdag den 26 april 2023

Tid: Kl: 18:00, vi bjuder på fika.

Anmälan: senast fredag den 21 april via mail till kansliet@vgdf.se

Välkomna!